Autoryzowany dystrybutor

Klimatyzacja

Co to jest klimatyzacja?

Klimatyzacja to proces schładzania lub ogrzewania powietrza w pomieszczeniu poprzez odprowadzenie ciepła/zimna za pomocą medium, poza pomieszczenie. Prościej mówiąc - instalacja klimatyzacji składa się z 2 urządzeń (jednostka wewnęntrza zwana parownikiem i jednostka zewnętrzna zwana skraplaczem) połączonych rurą z gazem (medium) i kablami sterującymi. 

W trybie chłodzenia, gdy jednostka wewnętrzna wyczuje wzrost temperatury ponad ustalony przez użytkownika, sprężarka przetacza gaz rurami do jedostki wewnętrznej. Tutaj gaz rozpręża się, wytwarzając duże ilości chłodu. Chłód oddawany jest na lamele parownika skąd jest zdmuchiwanych przez wiatraki - w pomieszczeniu czuć nawiew chłodnego powietrza. 

Ponieważ gaz jest w obiegu zamkniętym krąży dalej, tym razem w kierunku skraplacza. Tutaj jest ponownie sprężany przez co oddaje ciepło. Gaz przetaczany jest przez układ lamel chłodnicy.  Stąd, w podobny sposób jak w jednostce wewnętrznej, zostaje zdmuchnięty za zewnątrz. Po tym zabiegu gaz jest ponownie sprężany i za pomocą sprężarki wprowadzony do obiegu.

Między urządzeniami nie ma obiegu powietrza, a jedynie gazu który jest w tym przypadku medium. 

Dobór urządzeń

Aby dobrać poprawnie urządzenie należy wiedzieć jakie będą jego warunki pracy. Czynnikami znaczącymi jest rodzaj pomieszczenia, wielkość, ukierunkowanie względem słońca, ilość osób i sprzętów znajdujących sie pomieszczeniu. Ważne są także rodzaj konstrukcji pomieszczenia, ścian, stropu, ilość wymian powietrza realizowanych przez wentylację, rotację osób, otwarte drzwi itp. Należy także pamiętać, aby dobierać urządzania z uwzględnieniem dłuższej ekploatacji. Oferowane przez Eccoms urządzenia przeznaczone są na 10-15 lat eksploatacji (oczywiście stosując się do wskazówek z działu Serwis), dlatego warto pomyśleć o tym, przeznaczenie pomieszczenia nie zmieni się. 

Dla wstępnego doboru można założyć, iż dla pomieszczenia mieszkalnego o powierzchni 20m2 i wysokości 2,5 m zyski ciepła (czyli wymagana moc chłodnicza) będą wynosiły ok. 9000 Btu czyli ok. 2,5 kW mocy chłodniczej. Należy jednak uwzględnić wszystkie stałe i zmienne źródła ciepła. Profesjonalny dobór urządzeń wykonany przez naszego pracownika jest oczywiście bezpłatny.