KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Dane firmy

Nazwa: Eccoms sp. z o.o.

Adres i siedziba: ul. Trakt Lubelski 384, 04-667 Warszawa

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gosp. KRS

Nr wpisu KRS: 0 0 0 0 4 2 5 2 4 5

Nr NIP: 9 5 2 2 1 1 9 9 0 5

Wysokość kapitału zakładowego: 5 0 0 0.0 0 zł