KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Serwis lokali i urządzeń

Dostęp on-line (wkrótce)
Kończymy przygotowywanie aplikacji on-line do obsługi serwisowej sieci sklepowych. System będzie umożliwiał zgłaszanie usterek oraz stały wgląd w status realizacji poszczególnych zleceń.

Dokumentacja powykonawcza 
Wykonujemy dokumentację powykonawczą. Możemy weryfikować instniejącą instalację

Szkolenia
Zawsze podczas wizyty w lokalu możemy przeprowadzić szkolenie dla personelu z obsługi urządzeń zainstalowanych w lokalu.

Dokumentacje
Prowadzimy pełną dokumentację zamontowanych przez nas urządzeń w tym także książki serwisowe.

Części
Nigdy nie staramy się wymieniać urządzeń za wszelką cenę, najpierw staramy się je naprawić. Pomaga nam w tym nasz baza hurtowni i dostawców urządzeń.

Mobilność
Pracujemy w całej Polsce. Posiadamy kilka ekip serwisowych gotowych do pracy 24h na dobę.

Rodzaje serwisów lokali usługowych

Seriws prewencyjny - częściowy

Wykonywany 2 razy w roku. Ma za zadanie skontrolować i doprowadzić lokal do stanu użyteczności. Czyszczenie filtrów instalacji HVAC, wymiana źródeł, drobne prace budowlane.
Serwis prewencyjny - szczegółowy

Wykonywany 2 razy w roku, naprzemiennie z częściowym. Uzupełniony o czyszczenie całych urządzeń HVAC i większe prace budowlane.
Serwis interwencyjny

Reagujemy w ciągu max 24 h. Usuwamy usterkę uniemożliwiającą otwarcie lokalu następnie bezzwłocznie naprawiamy uszkodzone urządzenie.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Jesteśmy w kontakcie z producentami większości urządzeń dostępnych w Polsce. Posiadamy uprawnienia do napraw w ramach gwarancji producenckiej.